FBM Bygg- Projektledning AB
Vilegränd 22, 504 46 BORÅS
Tel 033-23 88 66, Fax 033-23 88 67

Kontaktperson: Benny Olofsson
Mobil 070-623 88 69